الوان ثابت | نمایشگاه اصفهان

اشتراک در

نمایشگاه اصفهان
نمایشگاه اصفهان


اخبار نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه صنایع نساجی ، فرش و صنایع وابسته استان اصفهان در شهر اصفهان در کنار زاینده رود خشک شده با حضور پرشور مردمان این استان برگزار شد. در این همایش که ریاست محترم هیات مدیره شرکت الوان ثابت آقای محمد آقا وهاب زاده نیز حضور داشتند ، استقبال خوبی از شرکت الوان ثابت شد. تبیین اندیشه شرکت دانش بنیان الوان ثابت ، بهبود خدمات کیفی و کمی به مشتریان استان پهناور اصفهان ، قراردادهای فروش از اهم موارد این همایش بود.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید.